Logo

Kontakta oss

Lennart Carlsson 070-525 54 00

 


AGERUS System

Vi samarbetar med Agerus AB som har ett välutvecklat webbaserat verktyg för chefer och medarbetare som heter Agerus System. Syftet är att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö. För organisationen leder detta till effektivitet, nöjda kunder och ett starkare varumärke.

system.agerus

UTVECKLINGSVERKTYGET I VARDAGEN:

  • Stödjer utvecklingsarbetet på strategisk nivå, på gruppnivå och på individnivå
  • Enkelt att använda för chefer och medarbetare
  • Rätt fokus genom vetenskapliga modeller
  • Pricksäkra analyser visar styrkor och svagheter i alla enheter
  • Resultatet av utvecklingsarbetet kan följas genom indexvärden
  • Möjliggör ett proaktivt arbetssätt till skillnad från att reagera på nyckeltal som visar vad som redan har hänt

”Det bästa med AGERUS metod är enkelheten. Den är enkel att använda, den gör det enkelt att upprätta dialog och etablera en gemensam målbild för hela vår globala organisation. Och det är enkelt att mäta resultaten.”

Nina Eriksson, Human Resource Manager, PIAB

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret