Logo

Kontakta oss

Lennart Carlsson 070-525 54 00

 


Aktuellt

Det coachande ledarskapet – Steg 1

Din verksamhets resultat och framgång är direkt beroende av hur väl du som ledare kan föra dialog med dina medarbetare om de förutsättningar som behöver vara på plats för att optimera prestation. Det coachande ledarskapet är en utbildning som utvecklar din kompetens i att föra dialog! Genom att stötta och inspirera hjälper ledaren/coachen medarbetaren att förtydliga sitt uppdrag, sina mål och nyttja sin fulla potential.

Fördelar med den coachande ledarstilen!

Det finns en rad fördelar med den coachande ledarstilen jämfört med andra ledarstilar.

För medarbetaren

 • Bättre självkänsla
 • Ökad motivation
 • Ökad förmåga att sätta upp mål och nå resultat
 • Ökad personlig tillfredställelse

För ledaren

 • Ännu mer självgående och ansvarstagande medarbetare

 

För arbetsplatsen

 • Skapar en kultur där man tar eget ansvar i stället för att leta syndabockar
 • Ökar engagemanget och lojaliteten mot arbetsplatsen
 • Högre effektivitet, kvalitet och kreativitet

 

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har du möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter nästa gång.’

Nästa kurstillfälle:

19 – 20/9   och uppföljningsdagen den  19/10 2023

 

Kursledare:           Lennart Carlsson

Plats:                     Färjestad BK Center i Karlstad

Investering:          13 900:- exkl. moms

Anmälan till:         lennart.carlsson@farjestadsbk.se

 

Det coachande ledarskapet – Steg 2    

En kurs för dig som gått grundkursen i Det coachande ledarskapet och vill utveckla ditt coachande förhållningssätt ännu mer! Du får träning och teori som syftar till fördjupad förståelse och ökad färdighet avseende de modeller och förhållningssätt som ligger till grund för ett ännu mer utvecklande ledarskap!

Ur innehållet:

 • Coacha grupper och team vs coacha individer likheter , skillnader och metoder 
.
 • Grupputveckling – Firo
 • Prestationsmodellen – hur du skapar förutsättningar för maximal prestation.
 • Ökad motivation och drivkraft genom NÖHRA i kombination med förändringsnivåer.
 • 
Hur du underlättar ditt ledarskap med hjälp av tydliga värderingar.

 

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har du möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter nästa gång.

Nästa kurstillfälle: Hösten  2022

Kursledare:           Lennart Carlsson

Plats:                     Färjestad BK Center

Investering:           13.900:- exkl. moms

Anmälan till:         lennart.carlsson@farjestadsbk.se

 

 

Vill du veta mer om utbildningarna ring Lennart Carlsson på 070-5255400 eller gå in på  www.farjestadbkakademien.se

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret