Logo

Kontakta oss

Lennart Carlsson 070-525 54 00

 


Sverigemodellen –ett äldreboende och en arbetsplats att längta tillTM

 

Utvecklingsprogram för äldreomsorgen

Prestationshuset har tagit fram ett utvecklingsprogram som vi kallar för Sverigemodellen, programmet riktar sig mot äldreomsorgen. Vi har ett mål och det är att skapa ett äldreboende och en arbetsplats att längta tillTMDe boende ska känna trygghet och glädje över sitt hem, medarbetarna ska känna motivation, arbetsglädje och stolthet över sin arbetsplats.

Sverigemodellen skapar följande resultat:

Fördelar för kunden

 • Upplevd kvalité som ett resultat av närvaro, intresse och intention

Fördelar för arbetsplatsen

 • Förankrad värdegrund med kvalitetsprofil
 • Ökad lust, engagemang och lojalitet mot arbetsplatsen
 • Skapar prestationskultur

Fördelar för medarbetaren

 • Bättre självförtroende
 • Ökad motivation och engagemang
 • Ökad förmåga att sätta upp mål och nå resultat
 • Ökad personlig tillfredsställelse

Fördelar för ledaren

 • Mer självgående och ansvarstagande medarbetare
 • Medarbetare med större delaktighet och bättre prestationer
 • Medarbetare som lättare kan prioritera och planera
 • Ökad tillit
 • Kan fokusera på ledarskapet

Kvalitetssäkrat

Programmet är utvecklat och kvalitetssäkrat genom Agerus Utvecklingsprocess. Till denna metod har vi tillfört ett nätverk bestående av följande experter:

Organisation, resurs, personer

Prestationshuset AB:  Coach/Utbildare, Lennart Carlsson

AGERUS AB: Tillhandahåller metod och system, Peter Brusquni

Karlstad Universitet:  Professor, centrum för  tjänsteforskning, Bosse Edvardsson  

Forskargrupp  Kristianstad: Forskare kring prestation,  Tre Kronor Coach, Pär Pettersson   

Umeå Universitet: Fil dr, sjukgymnast. Forskar om äldre och träning, Nina Lindelöf                             

Masoomi AB: Matentrepenör, dietist, kostekonom, Maria Masoomi                                                          

M & H Bäckman AB: Kock, inspiratör, föreläsareMichael Bäckman

Revolute: Affärs- och verksamhetsutveckling Jens Johansson

 

Till Sverigemodellen har kopplats ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att driva ett systematiskt förbättringsarbete där resultaten går att mäta och följa upp.

 Ur Programmet:

 • Vi medverkar till att skapa visionen ett äldreboende och en arbetsplats att längta till. Vi går igenom metoden för hur en prestationskultur skapas.
 • Vi undersöker nuläget
 • Vi hanterar hinder för förändring
 • Vi medverkar till att starta ett systematiskt förändringsarbete i dialogform

Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer om utvecklingsprogrammet!

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret