Logo

Kontakta oss

Lennart Carlsson 070-525 54 00

 


Forskning

Prestationshusets verksamhet vilar helt på vetenskaplig evidens. Det finns kunskap om vilka faktorer som styr utveckling av prestation och hälsa. Det finns också kunskap om hur den process som används måste se ut för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar och inte endast en tillfällig förbättring

PRESTATION

Bakom metoden för prestationsutveckling står Fil dr Pär Pettersson. Grundforskningen utfördes under hans tid på Stockholms Universitet tillsammans med bland andra professor Ingemar Torbiörn.

Den teoretiska grunden finns i dels den öppna systemteoretiska traditionen, dels i den teoribildning som betonar individens varseblivning, informationsbearbetning, emotioner och tolkningar av omvärlden. Betoningen ligger i relationen mellan person och situation samt de villkor som kan svara upp i riktning mot prestation.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret

Referenser

Ulf Blomquist Skolchef Torsby Kommun

”Vår målsättning är att utveckla en hållbar prestationskultur med ännu mer självgående medarbetare därför har vi valt att samarbeta med Prestationshuset och Lennart Carlsson!”

referens-logo

Kjell-Åke Hagström Personalchef Sunne Kommun

”Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och det kräver ett modernt ledarskap som ger ännu mer självgående medarbetare därför har vi valt att samarbeta med Prestationshuset och Lennart Carlsson.”

referens-logo

Ulf Sandlund VD Ninetech

”Vi vill vara ett modernt företag där ständig utveckling är det självklara därför har vi valt att låta våra chefer och ledare förkovra sig i Det coachande ledarskapet.”

referens-logo

Christer Johansson, ICA Maxi

Har genomgått utbildningen Det coachande ledarskapet Steg 1 och 2. ”Det bästa med kursen Det coachande ledarskapet är att jag direkt kan ha nytta av mina nya kunskaper i min butik.”

referens-logo

Färjestad BK

"Vi vinner matchen redan i omklädningsrummet"

referens-logo